Pranayama Nadi Shodhana

Descripción    

Ver otros capítulos

Pranayama Nadi Shodhana
Video unlocked

Pranayama Nadi Shodhana

Presentación del curso
Locked

Presentación del curso

Introducción a la meditación
Locked

Introducción a la meditación

Introducción al Pranayama
Locked

Introducción al Pranayama

Consejos sobre meditación
Locked

Consejos sobre meditación

Meditación I
Locked

Meditación I

Meditación II
Locked

Meditación II

Meditación III
Locked

Meditación III

Meditación IV
Locked

Meditación IV

Meditación V
Locked

Meditación V

Meditación VI
Locked

Meditación VI

Meditación VII
Locked

Meditación VII

Meditación VIII
Locked

Meditación VIII

Meditación IX
Locked

Meditación IX

Meditación X
Locked

Meditación X

Pranayama Kapalabhati
Locked

Pranayama Kapalabhati

Pranayama Ujjayi
Locked

Pranayama Ujjayi